Secretariaat
Mevrouw A. Koenders
Zonneveld 116
5923 KW Blerick
Telefoon 077-3828117

secretariaat@rpv-venlo.nl Ku��.2

Welkom op de vernieuwde website van de Reuma Patiënten Vereniging Venlo e.o.

De vernieuwde website heeft nu een foto galerij, waarvan de leden foto,s kunnen downloaden.

De vereniging is opgericht op 24 juli 1979 en heeft momenteel 330 leden. De statuten zijn op 11 oktober 1979 vastgesteld. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer V 164936 en heeft sinds 2013 de ANBI status. Schenkingen zijn daarom vrij van belasting. 

De vereniging heeft tot doel werkzaam te zijn in het belang van de reumapatiënten in de meest ruime zin.

Via deze website houden wij u op de hoogte van activiteiten en bezigheden die onze vereniging organiseert.

 

ReumaDag

Hoe kun je het leven leiden dat je wilt als je lichaam je beperkt?'. Dat was mijn grote vraag toen bij mij reuma geconstateerd werd. Nu ben ik fotograaf. Eerlijk is eerlijk, het gaat met ups en downs, maar als freelancer kan ik mijn tijd zelf indelen en dat werkt. Mijn verhaal gaat over reuma en werk. Ik heb het geschreven en in de nieuwe online boekenkast van het Reumafonds gezet.

www.reumafonds.nl/boekjeopen

 

Ook jouw verhaal kan in die boekenkast komen te staan. Lees de verhalen van anderen en doe ook een boekje open over reuma!

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Coco Broeken

 


 

 

Enquête RPV

 

Reuma Patiënten Vereniging Venlo e.o. is er voor u. Daarom willen wij graag weten welke activiteiten u van onze vereniging verwacht. Onder menu item “Contact” staat submenu “Enquête Formulier RPV” door hierop te drukken kunt u "Enquête_RPV.pdf" downloaden en hierop aangeven waar uw interesses liggen. Eventuele op-, aanmerking of toevoegingen kunt u aan het einde van het formulier noteren. Deze enquête mag u anoniem invullen maar uw naam stellen we erg op prijs. Mochten wij als bestuur dan nog vragen hebben kunnen wij contact met u opnemen.

 

Dank U, het bestuur van RPV Venlo e.o.

 


 

 

Collecte Reuma Fonds

 

Het Reumafonds houdt haar collecteweek van 16 t/m 21 maart 2016.
De opbrengst van de collecteweek wordt gebruikt voor onderzoek naar het ontstaan en de aanpak om de pijn die deze ziekte met zich meebrengt te verzachten. 
Er is veel geld nodig om alle onderzoeken uit te voeren.

Het reumafonds heeft gekozen om, door middel van een huis aan huis collecte, de gelden hiervoor binnen te krijgen. 
Om iedereen in uw omgeving een kans te geven om te kunnen geven moeten er natuurlijk wel personen zijn die met de collectebus willen lopen. U begrijpt dat wij nu een beroep op u willen doen. 
Als u lichamelijk daartoe niet in staat bent dan vragen wij u om in uw directe omgeving te kijken of iemand daartoe wel bereid is. 
De omgeving waar u collecteert is altijd in de directe omgeving waar u woont. 
Ons verenigingsmotto is ook "niet alleen maar samen". 
Als we samen veel geld kunnen verzamelen wordt de kans ook groter dat de oorzaak vervelende ziekte reuma vroegtijdig 
wordt ontdekt en dat mensen die de ziekte hebben kunnen worden geholpen om de ongemakken te verlichten.

U kunt zich aanmelden op de adressen die te vinden zijn bij het bestuur of op een van onze activiteiten.

 

Bij voorbaat heel veel dank.

REUMAMAGAZINE


 Reumamagazine aanbieding 2015

 Om op de hoogte te blijven van de  ontwikkelingen van medicatie, hulpmiddelen of  adviezen enz, enz over alle soorten van reuma is  er een maandblad "reumamagazine"

 Voorheen heette dit blad "In beweging".

 Voor het jaar 2015 heeft de uitgever een  aanbieding normaal 19,90 euro nu 17,50 euro

 Op de website http://www.reumamagazine.nl/  lees meer over deze aanbieding

HELP HET
REUMAFONDSKom in beweging


                                         Start Uw actie